Dr Krzysztof Majdyło

„Medycyna mitochondrialna jako profilaktyka chorób przewlekłych – zespół postcovidowy”

„Napraw swoje mitochondria i zapewnij sobie długie życie w zdrowiu”

Krzysztof Majdylo

Tematy wystąpień dr Krzysztofa Majdyło (Centrum Medyczne Św. Łukasza):

  • Medycyna mitochondrialna jako profilaktyka chorób przewlekłych – zespół postcovidowy (piątek, godz. 15:00)
  • Napraw swoje mitochondria i zapewnij sobie długie życie w zdrowiu (sobota, godz. 12:00)

 
Kilka słów o prelegencie

Doktor Krzysztof Majdyło ukończył Gdańską Akademię Medyczną. Pracował jako lekarz oraz członek kadry zarządzającej w kilku placówkach medycznych. Na bazie tych doświadczeń stworzył własny, autorski program o nazwie Centrum Medyczne Św. Łukasza w Gdańsku. To wyjątkowa placówka medyczna o charakterze międzynarodowym, której celem jest szukanie rozwiązań według spersonalizowanego podejścia do pacjentów. To miejsce, które charakteryzuje się holistycznym spojrzeniem na każdego z nich. W Centrum Medycznym Św. Łukasza w Gdańsku są leczone choroby przewlekłe, takie jak: choroby autoimmunologiczne, przewlekłe infekcje, choroby zapalne, infekcje odkleszczowe, zespoły przewlekłego zmęczenia. Placówka zajmuje się także terapiami wspomagającymi w chorobach onkologicznych.

Doktor Krzysztof Majdyło w swojej codziennej praktyce wraz z zespołem medycznym, zajmuje się medycyną mitochondrialną, medycyną ortomolekuralną, diagnostyką oraz leczeniem ludzkiego mikrobiomu jelitowego. Swoje stanowisko wobec medycyny określa mianem medycyny integracyjnej, czyli takiej, która łączy obecne standardy medyczne ze współczesnymi odkryciami naukowymi, tak by jak najbardziej pomóc swoim pacjentom. Istotne jest dla niego indywidualne podejście, dlatego w swojej praktyce bardzo często wykorzystuje badanie polimorfizmu genów, aby móc stosować zróżnicowane terapie, dobrane indywidualnie dla każdego przypadku.

Doktorowi Majdyło najbardziej zależy na tym, aby dzięki profilaktyce zapobiegać chorobie, czyli wyprzedzać pewne zjawiska dotyczące naszego zdrowia. Wierzy w to, że współczesna medycyna stoi przed wielką zmianą paradygmatów z „zarządzania chorobą” w „zarządzanie zdrowiem”. Według niego rewolucja ta będzie opierała się na spersonalizowanym podejściu, które będzie przywiązywało uwagę do polimorfizmu genów, będzie zwrócone na medycynę mitochondrialną oraz mikrobom jelitowy. Zależy mu na tym, aby móc przedłużać życie swoich pacjentów w optymalnym zdrowiu.