Dr n. med. Tomasz Szewczyk

„Czy CHLO to ścieżka na skróty?”

 

Tomasz Szewczyk

Dr n. med. Tomasz Szewczyk ukończył Akademię Medyczną w Łodzi w 1986 roku. Po studiach rozpoczął pracę w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Barlickiego, na oddziale chirurgii. W roku 1989 uzyskał I stopień specjalizacji, a 1991 II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej. W roku 1990 uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W latach 2005-2015 był zatrudniony na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na stanowisku adiunkta.

Od chwili wprowadzenia chirurgii laparoskopowej postanowił poświęcić się głównie tej dziedzinie. Od roku 2004 współtworzył ośrodek chirurgicznego leczenia otyłości w szpitalu im. Barlickiego w Łodzi.

Wykonał ponad 2 500 laparoskopowych operacji leczenia otyłości.
Uczestniczył w wielu szkoleniach krajowych i zagranicznych m.in. w USA, Niemczech, Austrii, Holandii, Belgii, Francji, Hiszpanii, na Litwie.

Szkolił w chirurgii bariatrycznej wielu chirurgów w kraju, jak również chirurgów z innych krajów m.in. z Niemiec, Belgii, Węgier, Egiptu, Malezji.
Jest autorem i współautorem artykułów w czasopismach polskich i amerykańskich, autorem rozdziałów dotyczących chirurgii bariatrycznej w podręcznikach niemieckich i amerykańskich.

Jest współautorem i posiadaczem patentu międzynarodowego na pierścień stosowany w operacjach bariatrycznych.

Od lutego 2018 do października 2021 pracował w Regionalnym Centrum Zdrowia w Lubinie (grupa EMC szpitale) – w okresie 7.2020 -10.2021 jako Kierownik oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej. Od 1.11.2021 pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy jako lekarz kierujący Oddziałem Chirurgii Ogólnej.

Wykorzystuje tu swoje umiejętności laparoskopowe, wykonując szerokie spektrum operacji bariatrycznych, laparoskopowe operacje przepuklin (rozworu przełykowego, pachwinowe TAPP, brzuszne IPOM), laparoskopowe operacje żołądka i jelit oraz operacje „na otwarto”.

Certyfikowany Członek Sekcji Chirurgii Bariatrycznej Metabolicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Członek #teamCHLO.

Tytuł wystąpienia: Czy CHLO to ścieżka na skróty?