Akredytacja media

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli Mediów do rejestracji od 1 maja.

Przypominamy, że rejestracja odbywa się wyłącznie drogą on-line!

Co warto wiedzieć:

 • Identyfikator MEDIA upoważnia do wstępu we wszystkie dni targowe
 • Akredytacje medialne są dedykowane dziennikarzom, blogerom i fotoreporterom aktywnym zawodowo i posiadającym ważną legitymację prasową lub zaświadczenie o współpracy z daną redakcją.
 • Rejestracja oraz wejście (po zarejestrowaniu) na targi CURATIO są bezpłatne
 • Fotografowanie stoisk i eksponatów możliwe jest wyłącznie za zgodą Wystawcy, przez akredytowanych dziennikarzy posiadających widoczny identyfikator MEDIA

Zasady akredytacji dziennikarskiej:

 • Akredytacja upoważnia do wstępu na targi CURATIO 2022.
 • Akredytacja jest wydawana na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do:
  • odmowy udzielenia akredytacji bez podania przyczyn,
  • cofnięcia akredytacji ze względu na naruszenie przez osobę akredytowaną niniejszych Zasad
 • Identyfikator powinien być umieszczony w miejscu widocznym dla Organizatora i Ochrony.
 • Fotografowanie osób fizycznych i utrwalanie ich wizerunku musi odbywać się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami Prawa w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Rejestracja MEDIA: https://curatio22.exposupport.pl/media/register