Natalia Szabłowska

„Rekrutacje lekarzy spoza Unii Europejskiej – fakty i mity”

Natalia Szabłowska

Temat: Rekrutacje lekarzy spoza Unii Europejskiej – fakty i mity

Wykład jest przeznaczony dla dyrektorów placówek medycznych, którzy chcą zatrudniać lekarzy spoza Unii Europejskiej za pomocą uproszczonego dostępu do wykonywania zawodów medycznych. Omówiony zostanie proces uzyskania zgody Ministerstwa Zdrowia na pracę lekarza /lekarza dentysty na terenie Polski oraz nadania numeru Prawa Wykonywania Zawodu w Okręgowej Izbie Lekarskiej. Oprócz tego, przedstawimy problemy, jakie można napotkać, przechodząc ten proces.

Wykład poprowadzi headhunter medyczna Med-JobsHR i certyfikowany doradca ds. zatrudniania cudzoziemców – Natalia Szabłowska.