Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski

„Pacjent bariatryczny w gabinecie lekarza POZ”

 

Wieslaw Tarnowski
„Pacjent bariatryczny w gabinecie lekarza POZ” – Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski

Kilka słów o dokonaniach i dorobku naukowym profesora Tarnowskiego.

Lekarz, chirurg, nauczyciel akademicki, pracownik naukowo-dydaktyczny. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, gdzie pracuje do dzisiaj pełniąc funkcję Kierownika Kliniki. Stworzył od podstaw ośrodek zajmujący się kompleksowym leczeniem pacjentów z otyłością, a także operacyjnym leczeniem cukrzycy typu 2.

Obecnie oddział objęty jest programem KOS-BAR, czyli Kompleksowej Opieki Specjalistycznej-Bariatrycznej

V-ce Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich, członek Prezydium i Skarbnika Towarzystwa Chirurgów Polskich, Prezes Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatryczej TChP, w przeszłości Prezes Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich; członek Honorowy Sekcji ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego; członek honorowego Sekcji Wideochirurgii TChP; V-ce Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, członek Editorial Board of Videosurgery and other mini-invasive techniques; Redaktor Naczelny i członek komitetu redakcyjnego Polskiego Przeglądu Chirurgicznego.

Na dorobek naukowy profesora składa się ponad 190 pozycji opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in.: Towarzystwo Chirurgów Polskich (TChP); European Association for Endoscopic Surgery (EAES), International Federation for the Surgery of Obesity (IFSO).

Odbył liczne szkolenia w kraju i za granicą: m.in. Royal Infirmary, Edinburgh (UK), IRCAD Strasbourg, Francja, Elancourt, Francja.

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski od wielu lat prowadzi szkolenia w zakresie zaawansowanych operacji laparoskopowych, ze szczególnym uwzględnieniem technik laparoskopowych w operacjach chirurgii bariatrycznej i metabolicznej, raka jelita grubego, nieswoistych chorób zapalnych jelit, a także choroby refluksowej przełyku i przepukliny rozworu przełykowego przepony.

Ponadto jest członkiem teamCHLO i aktywnie uczestniczy w edukacji pacjentów oraz lekarzy w zakresie chirurgicznego leczenia otyłości.